Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 15-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
103/3/2016., 103/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
133/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat megállapodás megkötésére a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztési Kft-vel
141/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Budapest Főváros IX. ker. Belső-Ferencváros Kerületi Építési Szabályzata - 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § - véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
142/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése
143/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére
144/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Javaslat a kerületi parkolási díjfizető zóna módosítására
145/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve
119/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Középső-ferencvárosi óvodai mini KRESZ-park
Sz-270/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
10./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-282/2016., Sz-283/2016., Sz-284/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-285/2016., Sz-286/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-285/2016. - 1. sz. melléklet
Sz-286/2016. - 1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-287/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Határozat módosításra irányuló kérelmek
Sz-288/2016., Sz-289/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-290/2016., Sz-291/2016., Sz-292/2016., Sz-293/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-280/2016., Sz-308-309/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-273/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. június 10.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem