Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 15-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
103/3/2016., 103/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
122/2016. sz. előterjesztés
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
133/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Domokos Alapítvány a Határon Túli Magyarságért nevű szervezet felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB 83/2016. (IV.27.) sz. határozatával kapcsolatban
123/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási engedélyokirat módosítása
134/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve
119/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a kerületi parkolási díjfizető zóna módosítására
145/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
8./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-294/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Budapest IX. Haller u. 26. fszt. IV. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Daganatos Gyermekek Jövőjéért Alapítvány részére
Sz-295/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest IX. kerület, Ráday u. 18. I. emelet 8/A. (hrsz. 36825/0/B/18, 732/1000 tulajdoni hányada) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-296/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-297/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-298/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-299/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Gazdasági Bizottság GB 235/2014. (X. 03.) és GB 30/2015. (I. 28.) számú határozatainak visszavonása
Sz-274/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A Gazdasági Bizottság GB 76/2016.(III.23.) számú határozatának visszavonása
Sz-300/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ A Gazdasági Bizottság GB 99/2016.(IV.27.) számú határozatának visszavonása
Sz-301/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a parkolási tevékenységből származó bevételekről
Sz-281/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-276/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István GB elnök

Budapest, 2016. június 10.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem