Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. június 15-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
103/3/2016., 103/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
133/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
120/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó ”gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 2016” címmel kiírt pályázat benyújtására
121/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a „FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti támogatására
135/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Koncepció 2016-2020. elfogadására
131/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2015. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2016. évre vonatkozó szerződés megkötésére
137/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről, és javaslat a 2016. évi támogatási szerződés megkötésére
138/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat alapítványok támogatására
140/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére
125/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához
126/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve
119/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ 8. felnőtt fogorvosi körzet praxisváltása
Sz-279/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Személyi térítési díjtartozás iránti kérelem
Sz-311/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Egészséges Táplálkozásért Egyesület támogatási kérelme
Sz-278/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága SZMSZ-ének, Szakmai Programjának módosítására
Sz-310/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolásának elfogadására és a 2016. évi támogatás folyósítására
Sz-302/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi szabadidősport pályázatán elnyert támogatás elszámolására
Sz-303/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Javaslat a Roma Kulturális és Sport IX KHE „Nyitott tornaterem” program támogatására
Sz-304/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Ferencvárosi Torna Club támogatási kérelme
Sz-305/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Magyar Szakszervezetek Szövetség IX. Kerületi Nyugdíjas és Területi Alapszervezetének támogatási kérelme
Sz-307/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
22./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-313/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
23./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEKProgram) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
Sz-312/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-275/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2016. június 10.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem