Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. május 31-én (kedd) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A piaci alapon bérbeadott lakások lakbérének módosítása
Sz-206/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest IX. Kerület Lónyay u. 7. földszint I. sz. alatti helyiségben folytatott tevékenységi kör módosítása
Sz-258/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás: A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 19/A. § (2) bekezdése alapján a piaci alapon bérbeadott lakások 2016. július 1-jétől érvényes lakbéremeléséről 2016. május 31-ig dönthet a Gazdasági Bizottság.

Budapest, 2016. május 27.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem