Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. május 19-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
87/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)
101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ 2015. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés
88/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendelet módosítása (egyfordulóban)
104/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
7./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
107/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázat benyújtására.
108/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére
109/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Budapest IX. Balázs Béla utcai ingatlanok elidegenítési ügye
89/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest Főváros IX. Kerület, Belső-Ferencváros és Középső Ferencváros Kerületi Építési Szabályzataina
készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés
111/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
13./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
92/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
90/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2015. évi beszámolóinak elfogadására
(alapítványok)
94/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott 2016. évi pályázatok elbírálására
112/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális
szolgáltatásairól
98/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
106/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
19./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására
113/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális
intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására
105/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
93/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
22./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra
114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.1. sz. melléklet
1.2. sz. melléklet
1.3. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
23./ Javaslat a József Attila-lakótelepi „Nagyjátszó- és pihenőpark” fejlesztésére és egy MINI KRESZ-PARK megvalósítására
116/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Intzoglu István, Görgényi Máté képviselők
24./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
97/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnöke
25./ Javaslat „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására
99/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
26./ Önkormányzati hatósági ügyek
91/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
115/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
96/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról
95/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2016. május 13.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem