Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. május 18-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
87/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)
101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendelet módosítása (egyfordulóban)
104/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
6./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére
109/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület, Belső-Ferencváros és Középső Ferencváros Kerületi Építési Szabályzataina
készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés
111/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
9./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra
114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.2. sz. melléklet
1.3. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
10./ Javaslat a József Attila-lakótelepi „Nagyjátszó- és pihenőpark” fejlesztésére és egy MINI KRESZ-PARK
megvalósítására
116/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Intzoglu István, Görgényi Máté képviselők
11./ Javaslat „Zöld Udvar 2016” pályázat kiírására
Sz-226/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
12./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2015. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-227/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Görgényi Máté elnök
13./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-228/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek
Sz-229/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-230/2016., Sz-231/2016., Sz-232/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-233/2016., Sz-234/2016., Sz-235/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-236/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-237/2016., Sz-238/2016., Sz-239/2016., Sz-240/2016., Sz-249/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-241/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
20./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-205/2016., Sz-246-247/2016., Sz-251/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-225/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. május 13.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem