Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. május 18-án (szerda) 17.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)
101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére
109/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest IX. Balázs Béla utcai ingatlanok elidegenítési ügye
89/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására
113/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra
114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.1. sz. melléklet
1.2. sz. melléklet
1.3. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
9./ A Budapest IX. Balázs Béla u. 13. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Szent Rafael Caritas Alapítvány részére
Sz-204/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest IX. kerület, Ráday u. 11-13. (hrsz. 37008/2/A/26) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-203/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A piaci alapon bérbe adott lakások lakbérének módosítása
Sz-206/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-207/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A „Házfelügyelői munkakör betöltésére” kiírandó pályázat meghirdetése, megjelentetése
Sz-253/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-209/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-210/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-211/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Gazdasági Bizottság GB 75/2016. (III.23.) számú határozatának visszavonása
Sz-201/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
115/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-242/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István GB elnök

Budapest, 2016. május 13.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem