Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. május 18-án (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)
101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
107/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázat benyújtására.
108/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
90/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális
szolgáltatásairól
98/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
106/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására
113/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális
intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására
105/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme
93/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra
114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-209/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi támogatás meghosszabbításra
Sz-212/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi szabadidősport pályázatának elbírálására, valamint a 2015. évi pályázatok beszámolóinak elfogadására
Sz-213/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ 9. sz. gyermek háziorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-214/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
18./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, és a Házirendjének módosítására
Sz-215/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
19./ Gyermek háziorvosi ügyelet biztosítása
Sz-216/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)a
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
20./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme
Sz-217/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
21./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-218/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnöke
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról
95/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Menhely Alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról
Sz-219/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Fővárosi Szabó Ervin tájékoztatója a könyvet házhoz szolgáltatás 2015. évi tapasztalatairól
Sz-220/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató az ESZSB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-243/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2016. május 13.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem