Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. április 28-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat bizottsági tag cserére
83/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló ……/2016.(…….) önkormányzati rendelet megalkotása (I.
forduló)
79/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) sz. rendeletének módosítása
71/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
4./ Koshari tér Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 90/2016. (II.19.) számú határozata ellen
74/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ JZJ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB
125/2016. (II.19.) számú határozata ellen
73/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Felülvizsgálati kérelmek a VVKB 115/2016. (II.19.) és a VVKB 117/2016. (II.19.) számú határozatok ellen
(Szép-Ép-Vend Kft. és IF Kft.)
72/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti díj csökkentése iránti kérelem
70/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ BÉ-SA Ellipszis Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr Kp/20988/2/2015/XXX számú döntése ellen
75/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
9./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati
felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” című pályázat
benyújtására
77/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
10./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
81/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
82/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására
84/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnöke
13./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására
84/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté VVKB elnöke
14./ Önkormányzati hatósági ügyek
78/2016., 78/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
2015. évben végzett szakmai munkájáról
85/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2015. évi működéséről
86/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
76/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2016. április 22.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem