Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. április 27-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló ……/2016.(…….) önkormányzati rendelet megalkotása (I.
forduló)
79/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) sz. rendeletének módosítása
71/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
3./ Koshari tér Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 90/2016. (II.19.) számú határozata ellen
74/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ JZJ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB
125/2016. (II.19.) számú határozata ellen
73/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Felülvizsgálati kérelmek a VVKB 115/2016. (II.19.) és a VVKB 117/2016. (II.19.) számú határozatok ellen
(Szép-Ép-Vend Kft. és IF Kft.)
72/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ BÉ-SA Ellipszis Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr Kp/20988/2/2015/XXX számú döntése ellen
75/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
7./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-177/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Ferenc krt. - Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-183/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
9./ Lónyay u. 22. sz. társasház kérelme
Sz-184/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
10./ A Csicsergő Óvoda, valamint a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium kérelme, a 2015. évi „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítása
Sz-185/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcában
Sz-169/2016., Sz-170/2016., Sz-171/2016., Sz-172/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívül díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-173/2016., Sz-174/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-176/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-175/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására
Sz-196/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
15./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-178-180/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
16./ A MegaTon-Team Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Mátyás u. 11. sz. alatti CAFE MEGATON PUB & ROLL elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartásának felülvizsgálata
Sz-181/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-161/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. április 22.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem