Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. április 27-én (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” című pályázat benyújtására
77/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ 8. sz. felnőtt fogorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-190/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi meghosszabbításra
Sz-194/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi óvodai sportpályázatának elbírálására (3414. számú költségvetési sor)
Sz-193/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-136/2016., Sz-200/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület kérelme
Sz-188/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme
Sz-198/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
8./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására
Sz-195/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évben végzett szakmai munkájáról
85/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2015. évi működéséről
86/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményének 2015. évi szakmai munkájáról
Sz-186/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról
Sz-187/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató az ESZSB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-162/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2016. április 22.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem