Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. április 6-án (szerda) 17.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-131/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
2./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem
Sz-133/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Határozatok módosítása
Sz-134/2016., Sz-135/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ 2016. évi lakóház – felújítási pályázati felhívás
Sz-132/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Balázs Béla utcai kutyafutattó
Sz-128/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
6./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-129-130/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel, illetve állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezésével kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2016. április 1.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem