Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. március 24-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
47/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet
módosítására (II. forduló)
36/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca –
Mester által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának tervezésével kapcsolatos előzetes stratégiai döntések meghozatala
61/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kormányzati funkciókódjainak kiegészítésére és telephelyének módosítására
48/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapest IX. Ferenc körút. 39. fszt. II. (hrsz. 37532/0/A/2) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésének ügye
45/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Bp. IX., Lónyay u. 26. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás eredményének megállapítása
58/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat az erdőgazdálkodói feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
59/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a 38236/724 hrsz-ú ingatlan rendezésére
62/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására
50/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására
63/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2016-2017. nevelési évre
51/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" pályázat benyújtására
52/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékelt
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat Segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
64/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére
55/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat alapítványok támogatására
57/2016., 65/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
16./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzésével kapcsolatos döntések meghozatalára
66/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
17./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
67/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
18./ Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé
56/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
Baranyi Krisztina képviselő
19./ Közterület-használati döntésekkel összefüggő felülvizsgálati kérelmek
a./ Shakkour Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 128/2016. (II.19.) számú határozata ellen
53/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ PUBLIMONT Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 96/2015. (12.14.) közter számú döntése ellen
54/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
20./
a.) Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására
49/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
49/3/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c) Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
49/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
KEN, Mészáros László elnök

ESZSB, Illyés Miklós elnök

VVKB, Görgényi Máté elnök
21./ Önkormányzati hatósági ügyek
60/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi szakmai
munkájáról
68/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
46/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2016. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest, 2016. március 18.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem