Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. március 23-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
47/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca –
Mester által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának tervezésével kapcsolatos előzetes stratégiai döntések meghozatala
61/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Javaslat az erdőgazdálkodói feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
59/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására
50/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzésével kapcsolatos döntések meghozatalára
66/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
67/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
7./ Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé
56/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
Baranyi Krisztina képviselő
8./ Közterület-használati döntésekkel összefüggő felülvizsgálati kérelmek
a./ Shakkour Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 128/2016. (II.19.) számú határozata ellen
53/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ PUBLIMONT Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 96/2015. (12.14.) közter számú döntése ellen
54/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
9./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Sz-108/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ 2016. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési eljárás kiírására
Sz-97/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek
Sz-92/2016., Sz-93/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-94/2016., Sz-95/2016., Sz-96/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Ferenc krt. - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás meghibásodott alkatrészeinek cseréje
Sz-111/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
14./ TeSzedd! akció Ferencvárosban
Sz-112/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
15./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-98/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
VVKB, Görgényi Máté elnök
16./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-99-100/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-89/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. március 18.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem