Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. március 23-án (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Budapest IX. Ferenc körút. 39. fszt. II. (hrsz. 37532/0/A/2) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésének ügye
45/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Bp. IX., Lónyay u. 26. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás eredményének megállapítása
58/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a 38236/724 hrsz-ú ingatlan rendezésére
62/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-88/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-86/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-85/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-84/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-90/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Gazdasági Bizottság GB 283/2015. (XI.18.) számú határozatának módosítása
Sz-91/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-80/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István GB elnök

Budapest, 2016. március 18.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem