Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2016. február 19-én (pénteken) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Pályázatok, illetve a Ráday utca területére vonatkozó közterület-használati kérelmek
Sz-45/2016., Sz-47/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-65/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2016. február 17-i ülésén levette napirendjéről az Sz-45/2016. sz. – "Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása" című – előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonában álló Ráday utcai közterületek vendéglátó-teraszként történő hasznosításához, illetve a pályázat elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2016. február 18.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem