Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. február 18-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
6/4/2016., 6/5/2016., 6/6/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő
2./ Javaslat a 2016. évi elidegenítési címjegyzékre
25/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet módosítására (I. forduló)
36/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek
– Fővám tér (kerülethatár)- Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár)
– Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
37/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
5./ Kerületi Építési Szabályzat készítésének elindítása a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester által határolt terület) és a Budapest, IX. ker. LINDE TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (Illatos út - Gubacsi út – Határ út – MÁV 38230/41 hrsz. keleti határa által határolt terület) szabályozási tervek területére
42/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák pedagógus-továbbképzési programjára vonatkozó döntés kiegészítésére
38/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Közterület-használati kérelemmel összefüggő felülvizsgálati kérelem
39/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
8./ Javaslat a FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítására, új közszolgáltatási szerződés
megkötésére
44/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
9./ Alapító Okiratok módosítása
a.) Javaslat a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosítására
40/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
b.) Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány alapító okiratának módosítására
41/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó többletköltség biztosítására
30/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
43/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Interpelláció
24/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
13./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására
29/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Önkormányzati hatósági ügyek
27/2016., 27/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
26/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2015. évi működéséről
32/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2015. évi működéséről
28/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2015. évi szakmai munkájáról
34/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi működéséről
31/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról 2015. évben
35/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2015. évi szakmai munkájáról
33/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester

Budapest, 2016. február 12.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem