Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. február 17-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
6/4/2016., 6/5/2016., 6/6/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő
2./ Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek
– Fővám tér (kerülethatár)- Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár)
– Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
37/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Kerületi Építési Szabályzat készítésének elindítása a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester által határolt terület) és a Budapest, IX. ker. LINDE TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (Illatos út - Gubacsi út – Határ út – MÁV 38230/41 hrsz. keleti határa által határolt terület) szabályozási tervek területére
42/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Közterület-használati kérelemmel összefüggő felülvizsgálati kérelem
39/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
5./ Javaslat a FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítására, új közszolgáltatási szerződés
megkötésére
44/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
6./ Alapító Okiratok módosítása
a./ Javaslat a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosítására
40/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítására
Sz-61/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
8./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-62/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
9./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-45/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása
Sz-46/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-48/2016., Sz-49/2016., Sz-50/2016., Sz-51/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-47/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vendéglátó-terasz kiegészítő tárgyak (napernyőtalpak) közterületen történő tárolása céljára vonatkozó közterület-használati kérelmek
Sz-53/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Budapest IX. kerület Thaly Kálmán utca 50. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén a MALTIFOOD Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-52/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Részletfizetésre, díjmérséklésre irányuló kérelmek
Sz-54/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-60/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
15./ 2015. évi Budapest IX. kerület Üllői út 29. szám alatti társasház lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-55/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
16./ A PAL-CO Hungary Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Üllői út 121. sz. alatti „Genius söröző és pub” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-34/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-39/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. február 12.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem