Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. február 17-én (szerda) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
6/4/2016., 6/5/2016., 6/6/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő
2./ 2016. évi elidegenítési címjegyzék
25/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a FEV IX Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítására, új közszolgáltatási szerződés
megkötésére
44/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
4./ A Budapest IX. kerület Toronyház utca 3/B. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Anyahajó Egyesület részére
Sz-44/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-41/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Nogea Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségének szüneteltetése
Sz-42/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Gazdasági Bizottság GB 451/2011. (XI.17.) számú határozatának módosítása
Sz-43/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest IX. kerület Lónyay utca 7. (hrsz: 37033/0/B/40) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-36/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Budapest IX. kerület Márton utca 21. szám alatti lakásra létesített házfelügyelői szolgálati jelleg törlése
Sz-37/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-35/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-40/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a piaci alapon bérbe adott lakásokról
Sz-38/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-57/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István GB elnök

Budapest, 2016. február 12.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem