Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. január 27-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ 2015. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2016., 5/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
6/2016., 6/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása
10/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) rendeletének módosítása
20/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
5./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-13/2016., Sz-14/2016., Sz-15/2016., Sz-16/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Részletfizetésre, díjmérséklésre irányuló kérelmek
Sz-11/2016., Sz-12/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Önkormányzati hatósági ügyek
2/2016., 2/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
2/3/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
8./ A Lónyay34 Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Lónyay u. 34. fszt. 2. sz. alatti CECH IN elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
9./ A Shopsite Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Ferenc krt. 19-21. sz. alatti V2 elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-3/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a VVKB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-9/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2016. január 22.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem