Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2016. január 27-én (szerda) 17.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ 2015. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2016., 5/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
6/2016., 6/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosítása (I. forduló)
8/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A STÚDIÓ „K” Alapítvány felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság 321/2015. (XII.09.) számú határozattal kapcsolatban
11/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány felülvizsgálati kérelme a GB 265/2015. (XI.18.) számú határozattal kapcsolatban
19/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Ráday utca 57. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
12/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
7./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-19/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Budapest IX. Üllői út 87. fszt. I. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Közért Egyesület részére
Sz-18/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Közös tulajdonú helyiségek elidegenítése
Sz-23/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-22/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-26/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett
Sz-24/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-20/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Gazdasági Bizottság GB 251/2015. (X. 14.) számú határozatának visszavonása
Sz-21/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető
15./ A Gazdasági Bizottság GB 8/2011. (I.17.) számú határozatának visszavonása és döntés Budapest IX.
Kerület Ráday u. 16. szám alatti társasház közös tulajdonában álló tetőtér elidegenítése ügyében
Sz-25/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Bizottsági ügyrend módosítása
Sz-29/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István GB elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-17/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István GB elnök

Budapest, 2016. január 22.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem