Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. december 10-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat bizottsági tagcserére
239/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Intzoglu István képviselő
2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről
243/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Budapest IX. Ferenc körút 39. földszint II. (hrsz.: 37532/0/A/2) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésének ügye
238/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Képviselő-testület 293/2013. (XII.12.) számú határozatának módosítása, a Budapest, IX. kerület, Vaskapu u. 49. (hrsz. 38003) szám alatti ingatlanra vonatkozóan
237/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése
244/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.) rendelet módosítására
252/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ A BKK Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme B+R kerékpártároló közterületen történő létesítéséhez a Budapest, IX. kerület, Pöttyös utcai metróállomásnál a „B+R kerékpárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók I-II. ütem” megnevezésű projekt keretén belül
246/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat az Önkormányzat és intézményei, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok számlavezetőjének megváltoztatására
253/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
242/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére
245/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Az ingatlan vagyonkataszter és a számviteli nyilvántartás rendezése
241/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve
236/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából
250/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat 7 tanterem, valamint kiszolgáló helyiségek átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére
248/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat biztosítására kötött megállapodás módosítására
251/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ A Budapest IX. kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium „Ferencváros” név használata iránti kérelme
235/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
249/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
18./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2015. évi értékelése, 2016. évi programja
254/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
19./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás (a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadása) utáni végleges vagyonmérlegének elfogadása
255/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
20./ 2016. évi ellenőrzési terv
233/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Szabó József Zoltán jegyző
21./ Interpelláció
240/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
22./ BÖK Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének átruházása
259/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István képviselő
Tárgyalja: GB
23./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatok ellátására kiírt magasabb vezetői pályázat elbírálása
257/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
24./ Önkormányzati hatósági ügyek
258/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
234/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató 2015. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról
1/4/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest, 2015. december 4.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem