Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. december 9-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről
243/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.) rendelet módosítására
252/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ A BKK Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme B+R kerékpártároló közterületen történő létesítéséhez a Budapest, IX. kerület, Pöttyös utcai metróállomásnál a „B+R kerékpárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók I-II. ütem” megnevezésű projekt keretén belül
246/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére
245/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve
236/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2015. évi értékelése, 2016. évi program
254/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
7./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday utcában
Sz-570/2015., Sz-571/2015., Sz-578/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló egyéb kérelmek
Sz-572/2015., Sz-577/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-585/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 457/2015. (XI.18.) sz. határozatának visszavonása (Faldas Italy Kft.)
Sz-573/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Pizza Pane Kft. által felhalmozott közterület-használati díj 6 havi részletekben történő megfizetésére irányuló kérelme
Sz-574/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ PÉK ZOLI Kft. által fizetendő közterület-használati díj mérséklésére irányuló kérelme
Sz-575/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ BorSzó Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Közraktár u. 34. sz. alatti JOLLY elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-569/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
1./ Budapest IX. kerület „Belső-Ferencváros” Kerületi Építési Szabályzat – bizottsági döntés-előkészítő anyag
Sz-604/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
2./ Tájékoztatás a Bakáts téri filmforgatással kapcsolatban
Sz-576/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
3./ Tájékoztató a VVKB 2015. évi határozatainak vég rehajtásáról
Sz-579/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2015. december 04.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem