Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. december 9-én (szerda) 16.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat az Önkormányzat és intézményei, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok számlavezetőjének megváltoztatására
253/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Az ingatlan vagyonkataszter és a számviteli nyilvántartás rendezése
241/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve
236/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás (a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadása) utáni végleges vagyonmérlegének elfogadása
255/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése
244/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ BÖK Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének átruházása
259/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István képviselő
7./ 2016. évi ellenőrzési terv
233/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Görög-, Német-, Örmény-, Román-, Ruszin-, Szlovák-, Ukrán-, Roma-, Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatai gazdálkodásának ÁSZ vizsgálatát követő 2014. évi javaslatok hasznosítása a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásában, Kp/6759/2/2015/XVI. ügyszámú utóellenőrzéséről
Sz-607/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
2./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája SZMSZ szerinti működésének Kp/28696/2015/XVI. ügyszámú szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-608/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
3./ Tájékoztató a PEB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-580/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2015. december 04.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem