Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. december 09-én (szerdán) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve
236/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-588/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Gazdasági Bizottság GB 247/2015.(X.14.) és a GB 248/2015.(X.14.) számú határozatok visszavonása, és új döntés meghozatala a csatolási ügyben
Sz-586/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából
250/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat 7 tanterem, valamint kiszolgáló helyiségek átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére
248/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat biztosítására kötött megállapodás módosítására
251/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
249/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ A Déméter Alapítvány támogatási kérelme
Sz-602/2015. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények új Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadására
Sz-606/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
10./ Javaslat a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése érdekében a General Medical Kft-vel kötendő feladat ellátási előszerződés megkötésére
Sz-603/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Üllői út 65-67. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítás iránti kérelme
Sz-600/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Javaslat a kerületi működtetésű köznevelési intézmények részére történő könyv és társasjáték biztosítására
Sz-601/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-582/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2015. december 04.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem