Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. november 19-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
205/3/2015., 205/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
225/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
226/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Bp. IX. Hőgyes Endre u. 8. pince I. szám alatti helyiség használatba adására
209/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. IX. kerületi fiókjainak „Ferencváros” név használata iránti kérelme
222/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-vel kötött megbízási szerződés módosítása
228/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója
7./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti, összesen 17749 m2 alapterületű ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
229/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
227/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.) rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása
223/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.) rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása
230/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására
211/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról
210/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására, valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítására
221/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
215/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
218/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint beszámolója elfogadására
231/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
17./ Javaslat közérdekű adatigénylés teljesítésének ingyenességéről és a döntés meghozatalát követően a további jövőbeli döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságáról
219/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Jancsó Andrea Katalin képviselő
18./ Javaslat a parkolással kapcsolatos panaszügyek ügyintézési határidejének felülvizsgálatára
217/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
19./ Javaslat Krízisotthon kialakítására
220/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
20./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása (Pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
214/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Önkormányzati hatósági ügyek
213/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
212/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Felnőtt háziorvosi ügyelet biztosításáról
216/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester

Budapest, 2015. november 13.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem