Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. november 18-án (szerdán) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása (Pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalandó)
214/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
205/3/2015., 205/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására, valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítására
221/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat Krízisotthon kialakítására
220/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
5./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-525/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Az Új Út Szociális Egyesület támogatási kérelme
Sz-534/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-533/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-532/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat az Esély Közösségi Egyesület költségvetésének módosítására
Sz-564/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Volt állami gondozott lakáskérelme
Sz-535/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
11./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására
211/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról
210/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat a 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Sz-518/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ „Óvodai Egészségnapok” költségeinek biztosítása iránti kérelem
Sz-517/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Felnőtt háziorvosi ügyelet biztosításáról
216/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-554/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2015. november 13.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem