Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. november 11-én (szerdán) 11.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ „József Attila mindenkinek” ferencvárosi kulturális misszió támogatása
Sz-539/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat a 3202. „Roma Koncepció” előirányzat módosítására
Sz-530/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Indokolás: Év végén szeretnénk méltóképpen megemlékezni József Attiláról, ezért a tervezett programok vonatkozásában szükséges a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság mielőbbi döntése.

Budapest, 2015. november 06.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem