Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. október 15-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
193/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
198/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ a) Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására
206/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b) Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására
206/2/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c) Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
206/3/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

VVKB, Görgényi Máté elnök

ESZSB, Illyés Miklós elnök
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése
200/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a Ráday utca 57. sz. alatti telek elidegenítésére
204/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
7./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
194/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat állami tulajdonú ingatlan (Bp. IX. Toronyház u. 3., hrsz.: 38236/77/A/1) tulajdonjogának térítésmentes igénylésére
191/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ BM támogatás keretében kiépített térfelügyeleti kamera helyszínek
203/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
10./ Javaslat a Nehru támogatási szerződés módosításának a jóváhagyására
197/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ „B+R kerékpártárolók létesítése Budapesten és környékén - Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók, I-II. ütem” tárgyú projekt keretein belül megvalósuló Budapest IX. kerület Ecseri úti metró állomás B+R kerékpártároló tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelme
195/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására
199/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése
202/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Kérdés
201/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
15./ Önkormányzati hatósági ügyek
192/2015., 192/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
196/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2015. október 9.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem