Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. október 14-én (szerda) 17:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Ráday utca 57. sz. alatti telek elidegenítésére
204/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. Kerület Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról
194/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat állami tulajdonú ingatlan (Bp. IX. Toronyház u. 3. szám alatti (hrsz. 38236/77/A/1) tulajdonjogának térítésmentes igénylésére
191/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-457/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
Sz-458/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest IX. Kerület Thaly Kálmán utca 50. szám alatti helyiség tevékenységi körének módosítása
Sz-460/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Budapest IX. Kerület Lónyay utca 7. szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-461/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-470/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-471/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett
Sz-469/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-472/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ A Gazdasági Bizottság GB 150/2015. (VI.17.) számú határozat 4. pontjának visszavonása (piaci pályázat)
Sz-459/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-456/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2015. október 09.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem