Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. október 14-én (szerdán) 14:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
193/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
198/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése
200/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ A 3301. „Egészségügyi prevenció”előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSB.142/2015.(III.18.) sz. határozat módosítása
Sz-464/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti kérelem
Sz-462/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
7./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására
199/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ A Csicsergő Óvoda és a Kerekerdő Óvoda kérelme
Sz-497/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Személyi térítési díj elengedési iránti kérelem
Sz-463/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Sz-501/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Sport területén érkezett támogatási kérelmek
Sz-496/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására
Sz-499/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-454/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós ESZSB elnök

Budapest, 2015. október 09.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem