Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. október 5-én 17.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ WESSLING Hungary Kft. szakértői véleményének értékelése és a további feladatok meghatározása
190/2015., 190/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János, polgármester

Indokolás:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának 10.§ (2) bekezdése alapján a polgármester köteles összehívni a rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés indokát tartalmazó indítványára, valamint ha azt jogszabály előírja.

Budapest, 2015. szeptember 30.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem