Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. szeptember 30-án (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-453/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ RUMBÁRKA Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Lónyay u. 28. pince 1. sz. alatti RUMBA CAFE elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-434/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Szabó József Zoltán jegyző
3./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára a Ráday utcában
Sz-435/2015., Sz-436/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára a Ráday utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-437/2015., Sz-438/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározása nélkül
Sz-439/2015., Sz-440/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Egyéb közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-441/2015., Sz-442/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Részletfizetésre irányuló kérelem
Sz-443/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Határozatok módosítása
Sz-444/2015., Sz-445/2015., Sz-449/2015., Sz-450/2015., Sz-451/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Közterület-használati megállapodások közös megegyezéssel történő megszűntetése
Sz-446/2015., Sz-447/2015., Sz-448/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztatás a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által tartott ellenőrzésekről
Sz-452/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

Budapest, 2015. szeptember 25.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem