Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. szeptember 23-án (szerdán) 13.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ráday Soho Kulturális Egyesület kérelme
Sz-433/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester

Indokolás: A Ráday Soho Kulturális Egyesület kérelme miatt indokolt a rendkívüli ülés összehívása, hogy kérelmének támogatása esetén a 2015. szeptember 26-27-én tartandó Ráday Feszt – a Ráday utca hétvégéje –keretein belül tarthassa meg rendezvényét.

Budapest, 2015. szeptember 22.

Mészáros László s.k.
elnök























Impresszum  Adatvédelem