Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. szeptember 18-án (pénteken) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Közterület használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-431/2015., Sz-432/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2015. szeptember 17.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem