Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. szeptember 10-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A Csicsergő Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
181/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
180/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
179/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány 2014. évi támogatása elszámolásának elfogadására és 2015. évi támogatására
172/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
182/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására
183/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme
178/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a 248/2015.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására
176/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Budapest, IX. ker. Népliget Volánbusz Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest- Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület)-re készülő Kerületi Szabályozási Tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára
177/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.1. sz. melléklet
1.2. sz. melléklet
1.3. sz. melléklet
1.4. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.) rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása – az államigazgatási egyeztetés lezárása
174/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.1. sz. melléklet
1.2. sz. melléklet
1.3. sz. melléklet
1.4. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.) rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása
184/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
12./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának jóváhagyására
185/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4.1. sz. melléklet
4.2. sz. melléklet
4.3. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
13./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
175/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Péterfai Anikó felülvizsgálati kérelme a GB 135/2015. (VI.17.) sz. határozata ellen
170/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A Bio Csi-Ga Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 33/2015. (07.09.) közter számú döntése ellen
171/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Kozák Anikó irodavezető
16./ Javaslat a 222/2015. (V.21.) sz. határozat végrehajtása alapján teendő intézkedésekre
187/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Javaslat térfigyelő kamera áthelyezésére
188/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Intzoglu István képviselő
18./ Önkormányzati hatósági ügyek
173/2015., 173/2-3/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
189/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. január 1-jétől hozott határozatairól
1/3/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest, 2015. szeptember 4.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem