Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. július 9-én (csütörtökön) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Ferenc tér rekonstrukciójának programterve
Sz-374/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1-40. sz. mellékletek
dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész
2./ Autómentes Nap 2015
Sz-375/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
3./ Starter Concept Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Lónyay u. 36. sz. alatti STARTER PUB elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-376/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
4./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday utcában
Sz-373/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-372/2015. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-364/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-365/2015., Sz-366/2015., Sz-367/2015., Sz-368/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Egyéb közterület használati kérelmek
Sz-369/2015., Sz-370/2015., Sz-371/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Díjcsökkentésre irányuló kérelem
Sz-360/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Határozatok módosítása
Sz-361/2015., Sz-362/2015., Sz-363/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-378/2015. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági
döntés szükséges.

Budapest, 2015. július 8.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem