Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. július 8-án (szerdán) 12:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció keretei között a „Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” pályázat benyújtására
Sz-358/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
Sz-359/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós bizottsági elnök

Indoklás:
A LÉLEK-Program kapcsán lejáró bérleti szerződések indokolják a rendkívüli bizottsági ülés összehívását.

Budapest, 2015. július 06.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem