Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. június 30-án (kedden) 10.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ A Ferenc körút 13. számú társasház 2014. évi pályázaton nyert támogatásra vonatkozó megállapodás utólagos megkötése
Sz-349/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2014. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert, 2015. évre 3928-as költségvetési sorra áthozott támogatások lemondásai
Sz-348/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ 2015. évi lakóház-felújítási pályázat elbírálása
Sz-343/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-344/2015., Sz-345/2015., Sz-347/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ HORECO Kft. Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtti útpálya területére benyújtott közterület-használati díjcsökkentés iránti kérelme
Sz-346/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A lakóház felújítási pályázat 2015. április 30-tól június 17-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2015. június 26.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem