Tevékenység József Attila Városrészi Önkormányzata

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. június 30-án (kedd) 8:30 órakor
Ülés helye: Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ 2015. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-351/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A lakóház felújítási pályázat 2015. április 30-tól június 17-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

Budapest, 2015. június 26.

Sajó Ákos s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem