Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. június 18-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ a) A Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
151/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b) A Kicsi Bocs Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
150/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, II. forduló)
116/4/2015., 116/5/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) számú rendelete Budapest IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
160/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
4./ Az „új globális éghajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának kezdeményezése
158/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára
156/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására
159/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához
154/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat iskolatej-program kiegészítéseként kifli és túró rudi biztosítására a kerületi tanulók részére
162/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről, a 2015. évi támogatási szerződés megkötése
163/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelme
152/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatás elszámolásának elfogadására
153/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
155/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
13./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtására
157/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve
147/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A HÁROM SAS 96 Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 191/2015. (V.07.) számú határozata ellen
148/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ R. F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 14/2015. (05.14.) közter számú döntése ellen
149/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Kozák Anikó irodavezető
17./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadása – II. döntés
165/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
18./ Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. számú ingatlan (hrsz. 37836) értékesítési pályázatának eredményéről
166/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
19./ Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem Akcióterületi terv módosítására
167/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
20./ Önkormányzati hatósági ügyek
146/2015., 146/2-4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
164/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző

Budapest, 2015. június 12.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem