Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. június 17-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, II. forduló)
116/4/2015., 116/5/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (…) számú rendelete Budapest IX. kerület NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest-Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)
160/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
3./ Az „új globális éghajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának kezdeményezése
158/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására
159/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve
147/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A HÁROM SAS 96 Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 191/2015. (V.07.) számú határozata ellen
148/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ R. F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 14/2015. (05.14.) közter számú döntése ellen
149/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Kozák Anikó irodavezető
8./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-be történő beolvadása – II. döntés
165/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
9./ Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0003 Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem Akcióterületi terv módosítására
167/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
10./ Ferenc krt. - Üllői út sarkán lévő légszennyezettségi mérőállomás karbantartási szerződése
Sz-333/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
11./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros köznevelési intézményeiben” pályázat
Sz-334/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté elnök
12./ Javaslat „Zöld Udvar 2015” pályázat kiírására
Sz-336/2015. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
Görgényi Máté elnök
13./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday utcában
Sz-305/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-306/2015. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Tompa utcában
Sz-299/2015., Sz-328/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-329/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre
Sz-300/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása céljára a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-301/20115., Sz-302/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Egyéb közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-318/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-319/2015., Sz-321/2015., Sz-337/2015., Sz-338/2015. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-308-317/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
mellékletek
dr. Bácskai János polgármester
19./ Határozatok módosítása
Sz-303/2015., Sz-304/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a 2014. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről
Sz-335/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató az Ecseri úti buszmegállónál kihelyezett hulladéktárolókkal kapcsolatban
Sz-327/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kozák Anikó irodavezető
3./ Tájékoztató a VVKB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-278/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2015. június 12.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem