Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtására
Sz-179/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester

Indoklás:
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2015. június 09., és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a szakbizottság dönt az 5 millió Ft feletti önerőt igénylő pályázatok benyújtásáról, szükségessé vált a rendkívüli ülés összehívása.

Budapest, 2015. június 08.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem