Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. május 21. 15.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
105/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
129/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
3./ Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló rendelet megalkotására
117/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
83/2015., 83/2/2015., 83/3/2015., 83/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének módosítására (kétfordulós, II. forduló)
90/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kétfordulós, II. forduló)
91/2015., 91/2/2015., 91/3/2015. sz. előterjesztések (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítására (egyfordulóban)
118/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
119/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
120/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
14./ 2014. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés
104/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
125/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Javaslat számlavezetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
126/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
18./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése
109/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Erkel u. 18. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
128/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Ha-Hoa 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB 46/2015. (II.18.) számú határozata ellen
121/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
102/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Javaslattétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadására
130/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23./ Javaslat a 2014. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása beszámolóinak elfogadása (alapítványok)
131/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
24./ A 2015. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása
132/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
25./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
114/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
26./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
133/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
27./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális szolgáltatásairól
134/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
28./ Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés megszüntetésére
123/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
29./ Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő csatlakozásra és a ferencvárosi babazászló bevezetésére
135/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
30./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
111/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
31./ Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat benyújtására
122/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
32./ Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése
136/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
33./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítása
137/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
34./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására
138/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
35./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására
107/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
36./ A 116/2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása
113/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
37./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására
110/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
38./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények alapító okiratainak módosítására
139/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
39./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a FIÜK engedélyezett létszámának emelésére
140/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
40./ Kérdés
99/2015., 99/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Szilágyi Zsolt képviselő
41./ Javaslat a IX. kerület Fehér Holló utca és Lenkei János utca (zsákutcák) térfigyelő kamerával való ellátására
112/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
Baranyi Krisztina képviselő
42./ Javaslat a IX. kerület területén található, az Illatos úti BVM telephelyéhez legközelebb elhelyezkedő lakott területeken az esetlegesen jelenlévő szennyező vegyi anyagok mennyiségére, koncentrációjára vonatkozó mérések elvégeztetésére
141/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
43./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
106/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
44./ Javaslat „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására
108/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
45./ Önkormányzati hatósági ügyek
142/2015. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
144/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
103/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2015. május 15.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem