Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. május 20-án (szerdán) 9.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pont: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
105/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
129/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
83/2015., 83/2/2015., 83/3/2015., 83/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének módosítására (kétfordulós, II. forduló)
90/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének módosítására (egyfordulóban)
118/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
120/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
10. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
12./ Javaslattétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadására
130/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására
138/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat a IX. kerület Fehér Holló utca és Lenkei János utca (zsákutcák) térfigyelő kamerával való ellátására
112/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
Baranyi Krisztina képviselő
15./ Javaslat a IX. kerület területén található, az Illatos úti BVM telephelyéhez legközelebb elhelyezkedő lakott területeken az esetlegesen jelenlévő szennyező vegyi anyagok mennyiségére, koncentrációjára vonatkozó mérések elvégeztetésére
141/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
16./SKANSKA – Volánbusz pu. Kerületi Építési Szabályzat készítése
Sz-256/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
17./ „Védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására” kiírt pályázat nyertesének kérelme határidő módosításra
Sz-258/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
18./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday utcában
Sz-234/2015., Sz-235/2015., Sz-236/2015., Sz-237/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Tompa utcában
Sz-238/2015., Sz-239/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre
Sz-257/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Egyéb közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-240/2015., Sz-241/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-242-245/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
mellékletek
dr. Bácskai János polgármester
23./ Határozatok módosítása
Sz-246/2015., Sz-247/2015., Sz-248/2015., Sz-255/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a VVKB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-225/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Görgényi Máté elnök

Budapest, 2015. május 15.

Görgényi Máté s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem