Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. május 20-án (szerda) 16.00
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló rendelet megalkotására
117/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Szabó József Zoltán jegyző
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ 2014. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés
104/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat számlavezetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
126/2015. sz. előterjesztés (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
9./ Javaslattétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadására
130/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a PEB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-221/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2015. május 15.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem