Tevékenység Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. május 20-án (szerdán) 11.30
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
119/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a 2014. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása beszámolóinak elfogadása (alapítványok)
131/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
7./ A 2015. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása
132/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára
114/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására
138/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények alapító okiratainak módosítására
139/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
11./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a FIÜK engedélyezett létszámának emelésére
140/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
12./ Javaslat a 2014. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása
Sz-252/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ A 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek és a kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Sz-251/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ 1956-os Magyarok Világszövetsége támogatási kérelme
Sz-231/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Katolikus Karitász – Caritas Hungarica támogatási kérelme
Sz-250/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
16./ A 2015. évi Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Sz-232/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a KEN 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-224/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mészáros László elnök

Budapest, 2015. április 17.

Mészáros László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem