Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. május 20-án (szerda) 17:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kétfordulós, II. forduló)
91/2015., 91/2/2015., 91/3/2015. sz. előterjesztések (meghívó mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
7./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése
109/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Erkel u. 18. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
128/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Ha-Hoa 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB 46/2015. (II.18.) számú határozata ellen
121/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslattétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő Ferencvárosi Parkolási Kft. FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadására
130/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül
Sz-228/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-227/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-230/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Méltányossági lakáskérelem
Sz-226/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
144/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató a lakásgazdálkodás helyzetéről
Sz-229/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a GB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-223/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Mezey István elnök

Budapest, 2015. május 15.

Mezey István s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem