Tevékenység Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. május 20-án (szerdán) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)
116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról
143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
119/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására
124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve, javaslat egyes társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására, díjazásuk megállapítására
127/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
10. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
7./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
133/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2014. évi szociális szolgáltatásairól
134/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés megszüntetésére
123/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz történő csatlakozásra és a ferencvárosi babazászló bevezetésére
135/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme
111/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásához pályázat benyújtására
122/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
13./ Budapest IX. kerületi köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése
136/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítása
137/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
15./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására
107/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
16./ A 116/2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása
113/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
17./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására
110/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
18./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények alapító okiratainak módosítására
139/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
19./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a FIÜK engedélyezett létszámának emelésére
140/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
20./ 2. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt
Sz-249/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
21./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületének támogatási kérelme – Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Autista Tagozat
Sz-253/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
22./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi szabadidősport pályázatának elbírálására (3415. számú költségvetési sor)
Sz-273/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
23./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. évi óvodai sportpályázatának elbírálására (3414. számú költségvetési sor)
Sz-272/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
24./ Javaslat a 2014. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2015. évi meghosszabbításra
Sz-254/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
25./ Javaslat az ESZSB 231/2015. (IV.29.) sz. határozata módosítására
Sz-233/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
26./ Személyi térítési díjak
Sz-259 -270/2015 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
27./ Lakás iránti kérelem
Sz-271/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
28./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására
Sz-219/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós ESZSB elnök
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-222/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2015. május 15.

Illyés Miklós s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem