Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2015. április 23-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátásra
vonatkozó pályázat elbírálása
73/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
2./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására
vonatkozó pályázat elbírálása
72/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
3./ A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői megbízásról történő lemondása, a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírása, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározása
78/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
4./ Javaslat a Kerekerdő Óvoda két csoporttal történő férőhely bővítésére
80/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány támogatási kérelme
93/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós alpolgármester
6./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, II. forduló)
52/2015., 52/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a vendéglátóüzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló)
83/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.04.) rendeletének módosítására ( egyfordulóban)
89/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
90/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.19.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
88/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
81/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása (kétfordulós, I. forduló)
91/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. mellékletek
2. sz. mellékletek
3. sz. mellékletek
4. sz. mellékletek
5. sz. mellékletek
6. sz. mellékletek
7. sz. mellékletek
8. sz. mellékletek
9. sz. mellékletek
10. sz. mellékletek
dr. Bácskai János polgármester
13./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
84/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
14./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra
92/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyes szerződéseinek módosítására
79/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Budapest, IX. kerület Lenhossék u. 24-28. sz. alatti ingatlan 582,7 m2 alapterületű részére vonatkozó bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása
82/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ PizzaPane Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 114/2015. (III.18.) számú határozata ellen
75/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ EPM Consult Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 96/2015. (II.18.) számú határozata ellen.
74/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Jelzésre lakáson biztosított ellátás Ferencvárosban
85/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
20./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására
86/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
21./ Kérdés
69/2015., 69/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
70/2015., 70/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Baranyi Krisztina képviselő
Szilágyi Zsolt képviselő
22./ Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
71/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására
87/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
24./ Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában
94/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
25./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
95/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Mezey István képviselő
26./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására
96/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök
27./ Önkormányzati hatósági ügyek
68/2015., 68/2-3/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2014. évi munkájáról
97/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről
77/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2015. április 17.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem